פיתוחים על מערכות CyberArk

פתרון הכספות הוירטואליות מספק מענה להתנהלות עסקית של ארגונים רבים בכל הקשור לניוד מידע בין גורמים ולעיתים אף בתוך הארגון.
פתרון זה משמש הן להעברת קבצים שונים והן בתהליכי דואר אלקטרוני מוצפן אל מול קהיליות מוגדרות.

יחד עם זאת, הטמעתו של פתרון מסוג זה מחייב התאמתו לזרימת הנתונים בארגון, שילוב עם מערכות ויישומים פעילים ומתן מענה אינטגרטיבי ומאובטח.

לסקיורנט סולושנס ידע וניסיון רב בהתאמת מערכות אלה לתהליכים הארגוניים תוך פיתוח רכיבים המאפשרים שילובה של המערכת לתהליך הארגוני כמו גם אספקת נתונים משלימים למערכות ניהול ובקרה לגבי תקינות התהליכים הנשענים על הכספת הוירטואלית.

פתרונות חברתנו משמשים עשרות רבות של גופים בישראל ומהווים מרכיב חיוני בהצלחת שילוב פתרון מסוג זה בארגון.


לפרטים נוספים