Primekey

מוצר הקוד הפתוח המוביל בעולם למערכות Certification Authority ו-OCSP.

ה-ejbca הינה תשתית PKI חזקה ואמינה המשמשת כתשתית לארגונים ומדינות רבות בעולם ומאפשרת יישומן של מערכות PKI תשתיתיות באופן מהיר ואיכותי תוך מתן פתרון לכלל הצרכים הנובעים מאבטחת המידע ורגישות המערכת.

לפרטים נוספים