בקרה ונטרול פוגענים

כחלק ממערך ההגנה של חברות רבות בישראל ובעולם, משולבים פתרונות ניתוח מידע וזיהוי אנומליות בכדי לאתר ולנטרל פוגענים המנסים לחדור או לחלופין כבר פועלים ברשת הארגונית.

סקיורנט סולושנס מייצגת ומשלבת פתרונות מסוג זה של חברות מובילות ומאפשרת בניתם של מנגנונים מתקדמים תוך שקיפות רשתית ויישומית למשתמשי המערכת.

פתרונות אותם אנו מייצגים מנטרים את המידע בערוצי התקשורת השונים ומזהים את פעילות אותם פוגענים עוד בשלב החדירה לארגון ובנוסף מלקטים ומזהים פעילות של פוגענים הנמצאים כבר במערכת תוך ניתוח מתקדם מסוגו וזיהוי פעילות חריגה של יישומים ומשתמשים ארגוניים.

לפרטים נוספים