ProActive SOC


בקרה רציפה בשילוב פעולות יזומות לאיתור וטיפול בחולשות אבטחת מידע בארגון


מוקד הסייבר הפרו אקטיבי הנו שרות חדשני וייחודי, המספק בקרת סייבר 7*24 בכל ימות השנה (כולל שבתות וחגים), לניטור וזיהוי חולשות וסכנות פוטנציאליות, פרצות ומתקפות בזמן אמת, כל זאת בשילוב פעולות יזומות הכוללות מודיעין סייבר, מבדקי חוסן, מעקב וניתוח קבוע של סכנות רלוונטיות לארגון, תוכניות הדרכה והגברת מודעות עובדים ואיתור התנהגויות חשודות של משתמשים ומערכות ברשת.

במוקד משולבות מספר טכנולוגיות זיהוי וניתוח, בשילוב עם מידע מודיעיני איכותי (Cyber Intelligence) ממספר מקורות, מערכת ניהול אירועי סייבר, הערכת סיכונים ומתן מענה לדרישות רגולציה, צוות אנליסטים וצוות תגובה מיומן לטיפול באירועים בזמן אמת.

פתרון הProActive SOC של סקיורנט ניתן כשרות מנוהל בחבילות שירות מותאמות. מהלקוח נמנע הצורך ברכש ותחזוקת תוכנות בקרה מתאימות, הכשרה ושימור כ"א מיומן ושימוש במסלול תשלום המותאם לגידול הצורך הארגוני ללא השקעות מיותרות.

ללקוחות בעלי מערכות ניטור ובקרה, השימוש בשרותי המוקד המרכזי של סקיורנט כדאי ויעיל יותר ומאפשר קבלת מענה רחב יותר בתהליכי הבקרה והרחבתם לשירות גם בשעות בהן המוקד הארגוני אינו פעיל .

לפרטים נוספים